Tumatanda ng Paurong?

Nakakalungkot na nakakatawa ang balitang ito,

RP Catholic Church ready to hold Latin masses (source)

The Philippine clergy is prepared to implement Pope Benedict XVI’s directive that allowed greater freedom for the celebration of the Latin Mass, a Roman Catholic prelate said on Monday.

Caloocan Bishop Deogracias Yñiguez said Filipino priests took Latin language courses during their seminary education and would not have difficulty saying mass in Latin to those that request them to do so.

“They are quite capable as far as reading of the Latin missal is concerned, so there would not be a problem,” said Yñiguez, a graduate of the San Carlos Seminary in Makati City and a former professor and rector of the Immaculate Conception Seminary in Bulacan.

Yñiguez, however, said Latin proficiency might have been affected since the Latin form of the mass, officially referred to as the Tridentine Mass, was abandoned after the Second Vatican Council in the 1960s.

Misa sa Latin?!

Tumatanda ata ng paurong ang pamunuan ng Simbahang Katoliko. Matagal nang inabandona ang Latin na misa dahil hindi naman ito nakakatulong sa mga parokyano at sa mga “nanampalataya” dahil silang mga kaparian lamang ang nakakaunawa ng wikang Latin.

Kaya nga nasanay ang mga manang at manong natin ngayon na magrosaryo o magnobena maghapon dahil noong araw, Latin ang misa, at dahil hindi nga nila mainintidihan, nagrosaryo na lamang sila habang nagdaraos ng misa ang mga pari.

At dahil mga walang naintindihan kasi kahit sermon ay nasa Latin din o Kastila, wala silang natutunan sa mga turo ni Kristo. Kaya nga paglabas nila ng simbahan, nagmumura agad kapag hindi nagustuhan ang kanilang mga nakikita, partikular sa mga kabataan.

Tsk tsk tsk, ginamit pa itong dahilan upang isulong ang komersyalismo dahil kapag naging Latin muli ang misa sa Pilipinas, ang mga kabataan daw ay magiging interesado dito dahil may mga ilang Latin na salita sa mga kwento ni Harry Potter.

Hibang na talaga sila. Kakarampot na Latin lang naman ang ginamit sa mga nobelang ito, ang kabuuan ng nobela ay Ingles pa rin! Tsk tsk. At lahat ba tayo ay nagbabasa ng Harry Potter? Siguro kung ganito nga ang gusto nila, itapon na lang lahat ng Bible at sa halip ay mga Harry Potter books na ang gamitin sa mga simbahan. hahahaha

Sino nga ba talaga ang pinaglilingkuran ng Kanluraning Simbahang Katoliko?

4 Replies to “Tumatanda ng Paurong?”

  1. Maybe they’re trying to bring back the “glory days” of the Catholic Church, like during the Spanish colonization years. It feels it’s losing it’s vise-like grip in the society.

  2. as a traditionalist Catholic, member of the society of st. Pius X. Im glad that modernist clergy study latin so that they can say Latin Mass which was abandoned after Vatican II council. That council is consered as evil. Mabuhay to all traditionalist catholic. Dapat ma abolish yung NOVUS ORDO mass which is protestant. You know Paul VI invited six protestant minister to draft the new mass. so PAUL VI is heretic. not a true pope for Catholic.

Leave a Reply