Pagsasara ng Kursong AB Community Development: Labag sa Vision-Mission ng Pamantasang De La Salle Dasmariñas

Nakatanggap ako ng balita na sa susunod na taon, ay posibleng isara ang kursong AB Community Development sa Pamantasang De La Salle Dasmariñas. Hindi ko alam ang buong detalye o dahilan sa panukalang ito. Sana ay maging bukas at tapat ng pamunuan ng pamantasan at ng Kolehiyo ng Malalayang Sining tungkol sa bagay na ito.

Sa aking limitadong kaalaman at karanasan tungkol sa bagay na ito, ang naiisip kong dahilan ng pagsasara ng kursong AB Comm Dev ay ang kakaunting dami ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong ito. Maraming dahilan kung bakit ganito ang nangyayari, ngunit paniwala ko na mababaw ang dahilang ito upang isara ang isang kurso o programang napakahalaga ang maiaambag sa pagunlad ng mga komunidad sa paligid ng pamantasan at ng bansa.

Higit rito, napakahalaga ang kursong ito upang mapaunlad ang mga mag-aaral na papasok at kukuha ng kursong ito. Saksi ako mismo sa katotohanang ito.

Sa ilang taon na ako ay naging SERVE Volunteer, isa sa mga pinakamatagal nang organisasyon ng mga Lasalyanong boluntir sa pamantasan, hindi nawala ang mga estudyanteng kumukuha ng AB Comm Dev sa organisasyong ito. Mayaman at mahalaga ang kanilang mga naging ambag at patuloy pang iniaambag sa tagumpay ng mga programa at pagkilos ng SERVE at ng Sentro sa Pagpapaunlad ng Pamayanang Lasalyano o Lasallian Community Development Center tungo sa paglilinkod sa mga komunidad sa paligid ng pamantasan at pagsusulong ng pagbabago ng lipunan.

Hindi lamang SERVE ang natulungan ng mga estudyanteng kabilang sa programang AB Comm Dev. Ang Student’s Commission on Elections noong panahong tinatawag pa itong University Student Commission on Elections ay matagal nang nabibigyang buhay at nagsasagawa ng mga matagumpay ng halalan para sa Pamantasang Konseho ng mga Mag-aaral o University Student Council sapagkat bulto ng mga miyembro nito ay nagmula sa AB Comm Dev.

Ilan din sa mga natatanging Alumni ng Pamantasang De La Salle Dasmariñas ay nagmula sa AB Comm Dev, si Joymay Amihan ng Class of 2007 ay nagsilbi bilang Pangulo ng Pamantasang Konseho ng mga Mag-aaral o University Student Council noong 2007-2008 ay kasalukuyang Program Coordinator ng Programang Pangkomunidad sa Manila Doctors’ Hospital. Sina Remina Plomos at Rafael Gregorio, ng Class of 2010 ay kasalukuyang ganap na Lasalyanong Boluntir sa ilalim ng Lasallian Volunteer Program ng De La Salle Philippines. Sila ay naninilbihan bilang mga boluntir sa Bagac, Bataan at sa Iligan City, Lanao del Norte. Ang iba pang Alumni na nagtapos ng AB Comm Dev ay kabilang sa iba’t-ibang mga NGO, nakikibahagi sa kanilang mga pagkilos tungo sa pagbabago ng lipunan sa kabila ng madami pang ibang pagkakataon na makakuha ng mas malaking hanapbuhay.

Ang punto ng mga ehemplong ito ay pagpapakita na sa lahat ng mga iba pang kurso o programang inaalok ng Pamantasang De La Salle Dasmariñas sa mga estudyante, ang AB Community Development ang direktang tumutugon at gumaganap sa amon sa ating lahat na isulong at isabuhay ang Lasalyanong Misyon. Ito mismo ay nakasaad sa Vision-Mission ng ating mahal na pamantasang Lasalyano:

Vision

De La Salle University-Dasmariñas is a Filipino Catholic University established and managed by the De La Salle Brothers and their lay partners in the historic province of Cavite in response to the needs of the Church and the Nation for human and Christian education, particularly the youth at risk. Guided by the Lasallian values of Faith, Zeal and Communion, the University participates meaningfully in the process of social transformation by forming God-centered, people-oriented, and patriotic persons who serve as responsible and professionally competent stewards of God’s creation.

Mission

To realize this vision, the University shall strive to become a leading institution nationally and globally in the integral formation of the youth by offering relevant, responsive, and community-oriented academic programs, research and extension services, and promoting a keen sense of history, arts and culture. Following the footsteps of Saint John Baptist De La Salle, the University shall continue transforming itself into a caring community guided by Gospel values, with a fervent spirit of service, love for learning and excellence through a holistic formation of its members.

Samakatuwid, ang pagsasara ng kursong AB Community Development ay tuwirang paglabag sa Vision-Mission ng Pamantasang De La Salle Dasmariñas at katumbas ng pag-abandona sa Lasalyanong Misyon. Matibay ang aking paniwala, na mismong si San Juan Bautista De La Salle ay hindi matutuwa sa bagay na ito.

Malinaw na kung may mga suliraning kinakaharap ang Pamantasan at ang Kolehiyo ng Malalayang Sining sa tungkol sa kursong AB Community Development, ang pagsasara nito ay hindi at maling solusyon. Katumbas nito ay pagsuko sa isang hamon, at sa aking natatandaan, tayong mga Lasalyano ay hindi sumusuko, lalo’t higit nakasalalay sa paglutas ng suliraning ito ang kaganapan at pagsasakatuparan ng Lasalyanong Misyon.

Dalangin ko, na sa sama-samang pagkilos, bukas at tapat na pagtutulungan ng mga estudyante, alumni, mga guro at pamunuan ng Kolehiyo ng Malalayang Sining at ng Pamantasan, maululutas din ang mga suliraning ito.

One Reply to “Pagsasara ng Kursong AB Community Development: Labag sa Vision-Mission ng Pamantasang De La Salle Dasmariñas”

Leave a Reply