Magkaugnay ang lahat

*Submitted as a reaction paper for Ecology class on the topic of Pollution and deforestation

Marahil ay narinig nyo na ang mga katagang ginamit ko bilang pamagat ng sulating ito. Ito ay hiniram ko mula sa awitin ni Joey Ayala na pinamagatang “Magkaugnay.” Simple lang ang mensahe ng makulay, makabuluhan at magandang awiting ito. Lahat tayo, lahat ng mga bagay-bagay sa mundo – may buhay man o wala – ay magkakaugnay. Ano man ang mangyari sa isa, sa isa o iba pang paraan ay makakarating at makakaapekto sa lahat.

Kadalasan, hindi natin mabatid o maramdaman agad-agad ang ganitong pagkakaungay dahil tayong mga tao ay may maling akala na tayo ay hiwalay, nakaaangat at makapangyarihang nilalang kumpara sa mga bagay-bagay at iba pang may buhay dito sa mundo. Inaakala nating dahil sa taglay nating talino at kakayanang baguhin o kahit papaano hulmahin ang ating kapaligiran ayon sa ating kagustuhan; malaya na tayong gawin ang kahit anong naisin natin sa kapaligiran.

Kasaysayan at tunay na karansan na ang nagpapatunay na ito ay isang maling kamalian. Mga biglaang pagbaha sa Ormoc, ang mga pagguho ng lupa at bundok sa St. Bernard, Samar, ang pagkalibing ng mga inosenteng maralita sa bundok ng basura sa Payatas at ang pagtapon ng langis sa karagatan ng Guimaras ay ilan lamang sa mga patunay na hindi ganoong kalakas ang kapangyarihan, kakayanan at talino nating mga tao.

Sa simpleng pagbaha sa mga kalsada ng Maynila at iba pang siyudad at ang paninisi ng mga tao sa mga basurang nakabara sa mga ilog at estero na siyang sanhi nito ay isa muling patunay na hindi na natin kailangang lumayo pa para makita at maramdaman ang mga maling gawain at kaugalian nating mga tao kugnay sa kalikasan.

Mula sa walang pakundangang pagmimina, pagtotroso, pagusunog ng mga panggatong ng mga industriya at sasakyan, mula sa pagtatapon mga dumi ng pabrika at residensyal sa mga ilog, lawa at sapa, hanggang sa simpleng pagtapon ng pabalat ng kendi sa labas ng dyipning ating sinasakyan, patuloy na sinisira nating mga tao ang ating kapaligiran. At sa bandang huli, dahil na rin sa ating pagkakaungay-ugnay, tayong mga tao muli ang tatamaan ng mga problemang ito at kadalasa’y buhay ng mga inosente ang kapalit.

Ito ba ang kaakibat at senyales ng pagiging industriyalisado? Ito ba ang kaakibat ng kaunlaran? Ito ba ang paraan para magkaroon ng ganansyang tubo mula sa pangangalakal at pagnenegosyo? Ito ba ang kagustuhan ng Manlilikha para sa tao at sanlibutan?

3 Replies to “Magkaugnay ang lahat”

  1. Minsan hindi natin napapansin na maski ang pinakamaliit na pagpapabaya natin ay may malaking epekto. Mas madali kasi ang magturo kaysa ang umamin.

    Maganda yung kanta at pagkakahugot mo ng paksa.

  2. wwoooooooowwwwwww!!!!!! This is our dance in "Buwan ng Wika" kaming dalawa ng BFF kami ni kheil and gwen ay na disappointed dahil sikat din pala ang sayaw na "MAgkaugnay ang Lahat" grade IV nga pla kmi ni GWEN AND KHEIL!!!!!…… πŸ™‚ πŸ˜€ πŸ˜‰ πŸ˜† 😯

Leave a Reply