Ethical points to ponder

EthicsI just visited Estudyante.net, a forum for “students” and I’d like to share an interesting thread/topic about [tag]ethics[/tag] I found and replied to there.

——————

1.[tag]pornography[/tag]-explicit exhibition of sexual activity in literature or film.
-intention is to stimulate rather than artistic.

Ikaw na rin ang nagsabi, for stimulating purposes. Kaya kung ayaw mo magpastimulate, di huwag.

Pero child pornography? Hell No!!!
2.[tag]homosexuality[/tag]-the church should not tolerate and allow to solemnize homosexual marriages.It is not tolerated in the Biblical system.In the bible,homosexuality is “not an orderly existence”.

Saan sa Bible sinabi ni Kristo na “masama o makasalanan ang mga bading o ang pagiging bading?” Kung gusto mo nga iparating na kasalanan ang pagiging bading o lesbian.
3.[tag]lesbianism[/tag]

Same as above
4.[tag]sodomy[/tag]-specific act of anal sex between two males,or between a male and a female

Parang pornography din yan, kung ayaw mo magpa-stimulate di huwag.
Sinabi rin ni Freud “What is normal sex?”

5.[tag]bestiality[/tag]-man having sex with animals is ethically improper mixing

“improper mixing” of what? Muli, tulad ng yan pornography at ng tanong ni Frued: “What is normal sex?”

If you want to point at reproduction, common-sense, it’s not only unethical, it’s downright stupid.

6.[tag]euthanacia[/tag]-“mercy killing”
-its a practice of killing a person or animal in a painless or minimally painful way to end sufferings.

Sinabi ni Dr. Patch Adams, (totoong doctor siya ha, hindi lang pelikula ni Robin Williams) “Our jobs as doctors are not to prolong death but to improve the quality of life. Why are we so mortaly afraid of death? Isn’t that the natural order of things? Why can’t we face death and treat it with human decency and God forbid even humor?”

Gulay na yung kamag-anak mo pero buhay at may tibok pa naman ng puso at sabi ng makina ay humihinga pa naman siya, yan ba ang gusto mong kalidad ng buhay ng kamag-anak mo o ng isang pasyente sa kabilang kama?
7.[tag]abortion[/tag]

Hawig din ito ng mercy killing, kung ang bata sa mas maagang panahon ay makikitang may depekto sa katawan, malubhang karamdaman na magpapahirap lang sa kanya kapag siya ay iniluwal sa mundo at hindi na ito magagawan ng paraan, mas mabuti pang padaliin na ang kanyang buhay at matapos na ang kanyang paghihirap.

8.[tag]human genome project[/tag]-aimed to identify defective genetic materials in the human’s genome(hereditary info of an organism that is encoded in the DNA)

So? Ayaw mo bang malaman ang tunay na pinagmulan ng tao? Ayaw mo bang maiwasan ang mga birth-defects na kadalasang dahilan ng abortion?
9.[tag]cloning[/tag]

Depende kasi sa anong intensyon mo at saan mo gagamitin ang clone (buong organismo tao man o hindi; o kaya bahagi lamang ng isang organismo o tao)

Ang cloning ngayon ang nabibigay ng malaking pag-asa para sa mga diabetic, may cancer, malubhang injuries, at iba-‘t-iba pang karamdaman. Aalisin mo ba ang pag-asang kinakapitan nila para lang sa isang ethical principles na baluktot at luma na?

10.[tag]domestic violence[/tag]

Kahit saan naman may domestic violence. Turuan na lang ang mga biktima sa kung ano ang dapat gawin, i-educate sila tungkol sa kanilang mga karapatan, kaya at pwedeng gawin upang makalaya sa domestic violence. Magpapatuloy ang domestic violence hangga’t may nagpapailalim dito.

11.[tag]graft and corruption[/tag]

May bansa ba na graft at corruption free? Bantayan lang ng mabuti ang mga tao sa gobyerno, sundin ang mga anti-graft and corruption laws at ipatupad ito ng buong katapatan at sigasig.

O kaya huwag nang gumamit ng perang papel. Tapos ang perang gagawin, panay barya na lang mga isang-kilo ang bigat o kasing laki ng platito para walang makapagnakaw o makapagbulsa. đŸ˜€

12.[tag]drug addiction and alcoholism[/tag]

Magbigay ng alternatives para hindi na magdroga at mag-inom ang mga tao. Bigyan ng trabaho, magagandang oportunidad, serbisyo, mapaglilibangan, matutunan.

13.[tag]ecology[/tag]-let us love and protect the ecology since He made this planet as one habitat.

Tama.

14. “God put me here” – Gloria Daya-rhea Arrovo

You talked to two Popes with that mouth of yours?!

15. “[tag]Hello…Garci[/tag]” – Gloria Daya-rhea Arrovo

Are you sure you took the ethics course in whatever university it is you went to?

Care to share you thoughts?

One Reply to “Ethical points to ponder”

Leave a Reply