Bathala by Joey Ayala

Today is Blog Action Day wherein bloggers all the world are blogging about one topic. This time around it’s about the environment and how we could do something as bloggers to help protect it.

Particularly, the issue of global warming is at the headlines of today’s environmental discussions, debates, movements and blog posts. Movies, documentaries, papers, studies have been produced in order to send the message across; human actvitiy has reached a level of scale wherein we are now a major single player in the planet wherein our movements are now having dramatic impact upon the Earth’s ecology.

That message is also clear in saying that we must do something now, if we are to save our planet, the many beautiful creatures living in it especially our children, and their children and their children in turn.

Bloggers Unite - Blog Action Day

Progress, development, industrialization and poverty alleviation are all good things, good things only if they do not put at risk the future generation’s chances of having a planet that is still habitable and able to provide for the needs and survival of that generation. Bringing sustainable development into a working reality is great task. We bloggers could help by increasing awareness and conciousness about it. That’s why I’ll share a song, a Filipino song done by one of the Philippines’ best artists and champion of true Filipino music, culture and of the environment; Joey Ayala.

From his album “Mga Awit ng Tanod-Lupa” (Songs of the Earth-guardian) Bathala – which is the supreme creator in Tagalog mythology – is a song about the Earth-guardian or Tanod-lupa, prays for his fellow humans whom because of greed and lust for material wealth and so-called development, have sinned and committed crimes against his fellow humans and the environment. He is alsopraying to the creator for strength, courage and wisdom as he fulfills his task of caring for the environment of which he is an integral part of and from which he came from.

Bathala

Words and music by Joey Ayala

Bathala
likha Ninyo ang bawa’t bagay sa mundo
lupang kayumanggi’t luntiang bukirin
alat ng dagat at tamis ng hangin

Bathala
ang bawa’t bagay na nagmula sa Inyong palad
ay may tungkulin sa mundong kinagisnan
sa pagtupad nito ang lahat ay tinitimbang

ang tao
Inyong hinugis at pinaahon sa lupa
pinagkalooban ng talino at diwa
upang mundo’y ipagyaman

talino
naging ararong nagpaamo sa parang
naging kumpit na sumagupa sa karagatan
naging apoy na nagpalayas sa karimlan

saganasa
kayamanan ang mundong Inyong likha
at may bahagi rito ang bawa’t nilalang
kung susuyuin lang mula sa kalikasan

subali’t
buhay-dalisay ay di sapat sa iilan
sila’y nasilaw sa kinang ng kasakiman
ganid na diyos ang sinamba

pinaghahati-hatian po nila ang lupa
karagatan at himpapawid ngayo’y may bakod na
kapwa tao’t hayop ma’y inaagawan ng tahanan
walang nakaliligtas sa kanilang karahasan kaunlaran at kabutihan daw ang kanilang sadya
subalit ang lumilitaw ay ‘sang panggagahasa

Bathala
ako’y hinugis Niyo’t pinaahon sa lupa
ang aking buhay ay dito nagmula
at dito rin inaalay

Bathala
bigyang lakas ito Inyong tanod-lupa
upang umiral sa mapagsamantala
panalangin ko’y dinggin sana
Harinawa
BathalaOne Reply to “Bathala by Joey Ayala”

Leave a Reply